Şirketimiz, çalışanlarımızın ve çalışmalarımızdan etkilenebilecek herkesin Sağlık ve Güvenliğinin sağlanmasının birincil öncelikli olarak değerlendirmesi gerekliliği bilincindedir. 

Bu bilinç ışığında, tesisimiz her sürecin sürdürülebilir,  duyarlı ve iyileştirici yönde gelişimini, yasaların, Dünya standartlarının gerektirdiği en güvenli şekilde işlerimizi geliştirmeyi, amaç ve ilke olarak belirlemiştir.

Bu amaçla aşağıda belirtilen;

  • İlgili tüm yasal mevzuatta belirtilen şartları uygulamayı,
  • Hiçbir ayrım gözetmeden, ulusal ve​ uluslararası standartlara uygun tüm hakların sunulduğu bir iş ortamının sağlanmasını,
  • Çalışanlarımıza adil ve keyifli bir çalışma ortamı sağlanmasını,
  • Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı,
  • İşyerinde hizmet veren alt yüklenici ve ziyaretçilerin de iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymalarını sağlamayı,
  • İşyeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,

Taahhüt ederiz.

12.03.2018
Cengiz Temurtaş
Genel Müdür