Şirketimiz 30000:2009 Gemi Söküm; 9001:2015 Kalite, 14001:2015 Çevre ve 18001:2007 Entegre Yönetim Sistemlerinin gereklerini yönetim ve operasyonel faaliyetlerinde uygulamak, üzere bir yönetim sistemi tesis etmiştir. 

Yönetim olarak

Gemi geri dönüşüm faaliyetlerimizin, çevre ve çalışanların sağlığı ve güvenliğini tehlikeye düşürmemesi maksadıyla bu konuda geliştirilen ulusal ve uluslararası koruma sistemleri, teknikleri ve yayımlanan kılavuzları izleyerek, uygulayacağımızı, tüm ulusal Kanun ve yönetmelikler ile Türkiye’nin imza koyduğu tüm Uluslararası sözleşmelere uymayı ve uygulamayı taahhüt ediyoruz.  

Hedeflerimize ulaşmak maksadıyla politikamız;

  • Faaliyetlerimizde Kirlilik ve kazaların önlenmesini sağlamak,
  • Üst Yönetimce desteklenen ve tüm çalışanlarca benimsenen ve uygulanan, denetlenen, gözden geçirilen, kamuoyu tarafından izlenebilen ve sürekli iyileştirilen bir Çevre ve İşçi Sağlığı ve Güvenliği ile Kalite Yönetim Sistemini sürdürmek,
  • Çevrenin korunması, İşçi Sağlığı ve Güvenliği ile Kalite Yönetim Sistemi konusunda alınan tedbirleri, güvenlik önlemlerini, taahhütlerimizi, uygulamalarımızı ilgili kurumlara, ziyaretçi, işyeri çalışanları ve tedarikçilerimize bildirmek,
  • Politikamızın hedefe ulaşmasındaki performansı değerlendirmek ve izlemek maksadıyla sistemimizi denetime tabi tutmak, tutturmak,
  • Her seviyedeki çalışanlarımızın çevre ile sağlık ve güvenliklerini koruma bilinçlerini geliştirmek,
  • Faaliyetlerimizle, enerji tasarrufuna ve doğal kaynak kullanımının azaltılmasına katkıda bulunmak,
  • Tedarikçilerimizle birlikte karşılıklı işbirliği ve güven içerisinde çalışıp verimliliğimizi arttırmaktır

12.03.2018
Cengiz Temurtaş
Genel Müdür